PAYLAŞ

Hisse Senedi Nedir?

Yatırım yapmak denince akla ilk gelen enstrüman hisse senetleridir. Sermaye şirketlerinin ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi denir. Hisse senedi şirkete ortaklığınızı temsil eder. Hisse senetlerinin standart bir getirisi yoktur. Güzel getiriler sağlayabileceği gibi yatırımcısını ciddi anlamda zararda ettirebilir.

borsa
borsa

Hisse Senetleri İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

  • Hisse senedi yatırımı için herhangi alt veya üst sınır yoktur.
  • Hisse senedine yatırım yapmak için fiyatları etkileyen faktörleri iyi anlamanız gerekmektedir.
  • Spekülatif hisseler yüksek kazanç getirir fakat aynı zamanda yüksek oranda kayıp yaşamanıza neden olabilir.
  • Hisse senedi almadan önce küçük miktarlarla kendinizi ve bilgilerinizi sınamanız yararınıza olur.
  • Bilmediğin sektör senetleri yerine, bilginiz olan takip ettiğiniz sektörlerin senetlerine yatırım yapmanız tavsiye edilir.
  • Hisse senetleri rahatlıkla nakde çevrilebilir; yani likit bir yatırım araçlarıdır..

 

Hisse Senedi Yatırımı Yapmak

Yatırım yapmak amacıyla en çok kullanılan enstrümanın hisse senedi olduğu söylemiştik. Peki hissen senetlerine nasıl yatırım yapılır ?

Hisse senetlerini bankalarda yada aracı kurumlardan rahatlıkla alabilirsiniz. Öncelikle hisse senetleri uzun vadede elde tutulduğu taktirde güzel getiriler sağlamaktadır.  Günlük yada haftalık al-sat yapmak için iyi bir eğitim almayı gerektirmektedir.  Hisse senedinde yatırım yapmanın mantığı, alınacak hisse senedi şirketinin bilançosunu, yıllık kar-zarar durumunu, ne şekilde yatırım ve üretim yaptıklarını araştırmak gerekmektedir. Buna istinaden en düşük fiyattan hisseye girilip beklenilen üst fiyattan hisseden çıkılması gerekmektedir. İyice piyasaları tanıdıktan ve gerekli eğitimleri aldıktan sonra portföyünüzde olması gereken enstrümanları belirleyerek, eğitimleriniz ve bilgileriniz dahilinde kendi stratejilerinizi geliştirerek günlük yada haftalık işlemler yapmaya başlayabilirsiniz.

hisse seneti
hisse seneti

Hisse Senedi Çeşitleri Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesine göre hisse senetleri, hamiline ve nama yazılı olarak ikiye ayrılmaktadır. Dünya geneline baktığımızda ise en çok bilinen hisse senetlerinin imtiyazlı ve adi hisse senetleri olduğu görülecektir. Hisse senetlerinin çeşitlerini sırasıyla bahsetmekte fayda var.

Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri

Adi hisse senetleri, şirketin belli bir kısmını temsil eden hisselerdir. Sahiplerine şirket karından pay alma, şirket yönetiminde yer alma, oy kullanma, şirket faaliyetleri hakkında bilgi alma hakkı vermektedir.

İmtiyazlı hisse senetleri ise adi hisse senetlerine göre daha ayrıcalıklı ve özel temettü dağıtımı gibi haklar veren hisselerdir. İmtiyazlı hisse senetleri, ana sözleşmede belirtilen koşulları sağlamaktadır. Ayrıcalıklı hisseler olması nedeniyle, altın hisse olarak da adlandırılırlar.

Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senetleri

Ortaklık payını temsil etmesi için çıkarılmış ve üzerinde o kişinin adı yazılı olan hisse senetleridir. Borsa İstanbul’da alınıp satılan hisse senetleri, hamiline yazılı hisse senetleridir.

hisse seneti
hisse seneti

Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri

Kuruluş veya sermaye artırımında şirket tarafından çıkarılan hisse senetlerine bedelli hisse senetleri denmektedir. Bedelsiz hisse senetleri ise; şirketin bazı varlıklarında yaşanan değer artışı ve bu değer artışının sermayeye eklenmesi ile çıkarılan hisselerdir.

Primli ve Primsiz Hisse Senetleri

Hisse senetlerinin üzerinden nominal değer yazılıdır. Bu nominal değerden daha yüksek bir bedel ile çıkarılan senetler, primli hisse senetleridir. Üzerinde yazılı olan değerden çıkarılan hisse senetleri ise primsiz hisselerdir.

Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri

Kurucu hisse senetleri, şirketin kurucularına ve şirket açısından önemli olan kişilere bedelsiz verilen hisse senetleridir. Oy kullanma hakları yoktur. Yalnızca temettü hakları bulunur. Kuruluş aşamasında verdiği hizmet karşısında ana sözleşmede belirtilmek üzere şirket karının bir kısmına katılma hakları vardır. Bu hisse senetleri kurucuların adına yazılıdır.

İntifa hisse senetleri ise bedeli şirket tarafından ödenmiş olan pay sahiplerine, safi kazanca ve tasfiye sonucunda iştirak veya yeni çıkarılacak olan hisse senetlerini alma hakkını veren hisselerdir. Belirli kişiler için alacak veya hizmet karşılığında verilen, ortaklık hakkı temsil etmeyen hisse senetleridir.

1 YORUM

  1. […] fonu, Yurt içinde ve dışında işlem gören hisse senetleri, hazine bonolar, devlet tahvili, dövizler, altın ve gümüş gibi her türlü yatırım […]

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here