PAYLAŞ

Temettü Nedir? Bedelsiz Nedir?

Temettü; şirketlerin çıkarttığı hisse senetlerinin, ortaklara sağladığı haklardan birisidir. Bu hakka sahip olan ortaklar, dönem içerisinde elde edilen kardan kendi paylarını alırlar. Hangi ortağın kardan ne kadar pay alacağı ise ödenmiş sermaye içerisindeki hisse senedi miktarına göre belirlenmektedir. Bir şirketin yatırımcısına ödeyeceği kar payı, şirketlerin yıllık net dönem karlarına göre belirlenir.

Temettü
Temettü

Temettü Nasıl Alınır ?

Temettü nasıl alınır ?  Temettü almaya hak kazanabilmek için yatırımcıların temettü dağıtan şirketin hissesine sahip olması gerekir. Bu şekilde şirkette ortaklık elde etmiş ve bu ortaklık sayesinde temettü almaya hak kazanmış olurlar. Temettü dağıtımından bir gün öncesine kadar alınmış hisse senedi, yatırımcıların temettü alma hakkını mümkün kılmakta

Temettü Nasıl Hesaplanır?

   Hisse senedi kâr payı hesaplama örnek: Borsa Kafası şirketinin 2 TL brüt temettü dağıtacağını ve portföyünüzde şirkete ait 100 birim hisse olduğunu varsayalım. Bu durumda 2 x 100 = 200 TL brüt temettü almaya hak kazanırsınız. Ancak temettü ödemeleri %15 stopaj vergisine tabidir. Hak etmiş olduğunuz temettü ödemesi olan 200 TL’nin %15’ini hesaplarsak 30 TL yapar. 200 TL – 30 TL = 170 TL net temettü ödemesi almış olursunuz.

Temettü dağıtımında hissedarların ödemiş olduğu %15 gelir vergisi stopajı kaynaktan kesinti yapılarak, otomatik düşülerek, yatırım hesaplarına net nakit temettü yatırılmaktadır.

temettu-nedir-hesaplamasi-nasildir
temettu-nedir-hesaplamasi-nasildir

Bilmeniz gerekenler;

 • Düzenli temettü verimi, şirkete ortak olanların hisseyi elde tutma süresini uzatır ve ilgisini artırır.
 • Temettü Dağıtma oranının düşük olduğu durumlarda hisse düzenli bedelsiz sermaye arttırımı ile temettü verimi eksiğini tamamlıyorsa, uzun vadeli yatırım kapsamında değerlendirilebilir.
 • Temettünün hak edilmesi için hissenin en geç temettü ödeme tarihinden önceki işlem gününde alınmış olması gerekir.
 • Temettü ödeme günü hisse fiyatı, önceki işlem günü kapanış fiyatından brüt temettü miktarı kadar çıkarılarak işleme açılır. GYO ve Yatırım Ortaklığı hisselerinde gelir vergisi stopajı uygulanmaz ve hesaplara brüt temettünün tamanı aktarılır.
 • Hisse başına alınan net temettü miktarı, temettü ödeme gününden sonraki 2. işlem günü öğleden sonra yatırım hesabınıza geçer. Temettü ödeme gününden önce alınan hisse, temettü ödeme günü satılsa da temettü hak edilir.
 • Temettü Verimi = Temettü Oranı / Hisse Câri Fiyatı
 • Uzun Vadeli yatırımcıların hesabına aktarılan temettü ile aynı hisseden alarak önümüzdeki dönem alınacak temettü miktarını arttırması, alınan bu lotlar ile aynı zamanda sermayedeki pay oranını arttırması ve bu artış devam ettikçe her yıl dağıtılan kârdan daha fazla pay alması faydalı olacaktır.
 • Bedelsiz Potansiyeli %: (Anaortaklığa Ait Özkaynaklar — Ödenmiş Sermaye) / Ödenmiş Sermaye * 100
 • Bedelsiz Sermaye Artırımı, iç kaynaklardan karşılanılarak çıkarılan hisse senetlerinin Ödenmiş Sermaye tarafına aktarılması ile olur. Şirkete ekstra bir kaynak girmez, dolayısıyla şirketin Piyasa Değeri değişmez.
 • Bedelsiz Sermaye Artırımı ile hisse fiyatları düşerken mevcut hisse sayısında artış olur ve bu şekilde hissenin likiditesi, işlem hacmi artmış olur. Bedelsiz Sermaye Artırımında, Ödenmiş Sermayedeki pay oranınız değişmez. Buna karşın temettü yatırımcılığında alınan temettü ile yine aynı hisseden alıp lot sayımızı arttırdığımızda Ödenmiş Sermayedeki pay oranımız artar.
 • Sadece Bedelsiz Potansiyeline göre yatırım yapılmamalıdır. Bedelsiz Potansiyelinin yüksek olması hisse üzerinde cazibe oluşturur fakat Yönetim Kurulunun Bedelsiz Sermaye Artırımı kararı olmadıkça bu potansiyelin çok anlamı yoktur.
 • Bedelsiz Sermaye Artırımı olmasa bile bu potansiyelin cazibesi ve yüksek temettü veriminin etkisiyle hisse pozitif trendini korur.
 • Yatırımcı için, Temettü verimi iyi olan hissenin Bedelsiz Sermaye Artırımına gitmesi en makul olanıdır.
  Sonuç olarak temettü verimi düşük, bedelsiz potansiyeli yüksek hissede beklemektense yüksek bedelsiz potansiyeli yanında yüksek temettü verimi de olan hissede uzun vadeli yatırımcı olmak daha faydalı olacaktır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here